Demo2


Tento prieskum je anonymný a nie je prepojený žiadnym spôsobom s vašim profilom a vašimi údajmi, ktoré ste uviedli pri registrácii.
Vyplnením prieskumu nám neposkytujete o sebe žiadne údaje okrem tých, na ktoré sme sa v tomto prieskume opýtali.